• DOŚWIADCZENIE
 • ZAUFANIE
 • KWALIFIKACJE

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych o charakterze stałej ( również w siedzibie podmiotu) lub doraźnej współpracy w zakresie między innymi:
1. doradztwa prawnego:

 • tworzenie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego, stowarzyszeń ,fundacji i spółdzielni,
 • przygotowywanie projektów umów oraz opiniowanie cywilnoprawnych związanych z prowadzoną przez podmiot działalnością gospodarczą,
 • monitorowanie zmian w prawie w dziedzinach związanych z prowadzoną przez podmiot działalnością gospodarczą,
 • opracowywanie pisemnych opinii i ekspertyz prawnych , w tym dokonywanie interpretacji i wykładni przepisów prawa obowiązującego oraz analiz porównawczych w zakresie wchodzących w życie zmian w prawie,
 • doraźne konsultacje prawne ( konferencje telefoniczne, elektroniczne, osobiste );

2. reprezentacji Klientów w negocjacjach kontraktowych (opracowywanie projektów umów, opiniowanie umów przedstawionych przez kontrahentów , wymiana korespondencyjna w zakresie dwustronnie recenzowanych klauzul umownych, udział w konferencjach z kontrahentami);
3. zastępstwa adwokackie w zakresie kompleksowej windykacji należności na etapie:

 • przedsądowym (przedsądowe wezwania do zapłaty, negocjacje ugodowe),
 • sądowym ( postępowania upominawcze, postępowania nakazowe,
  procesy, postępowania odwoławcze),
 • wykonawczym ( wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczeń
  stwierdzonych prawomocnymi orzeczeniami sądowymi
  i komornicze postępowanie egzekucyjne);

We wszystkich powyższych czynnościach Kancelaria
świadczy usługi prawne również w języku angielskim.